เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://academics.kru.ac.th/academic/images/file/TCAS/61-tcas.pdf
หรือสมัครออนไลน์ที่ http://eoffice.kru.ac.th/regnew/
สอบถามเพิ่มเติมโทร 034-534-068
สมัครได้ที่ http://eoffice.kru.ac.th/regnew/