การสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย PHP7.0

รายละเอียด

  • การพัฒนาบนเว็บด้วยภาษา HTML5
  • การพัฒนาบนเว็บด้วยภาษา jquery
  • การพัฒนาบนเว็บด้วยภาษา php7.0

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม

เอกสาร