เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 ธ.ค. 2560 โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-534-086 หรือ http://www.kru.ac.th/th/new_detail.php?new_id=1930